Gratis verzending vanaf €75,-

Wekelijks nieuwe must-haves

Snelle levering

Je winkelwagen

Je winkelwagen is leeg


Informatie verkoper 

Bedrijf  By Avelien
Ondernemingsnummer  BE0790356592
Bankrekeningnummer  BE95 0689 4599 0948
Maatschappelijke zetel  Driehoek 79, 3920 Lommel
E-mail  info@byavelien.be

 

  1. Toepassingsgebied

Als je een bestelling plaatst, ga je akkoord met onze verkoopsvoorwaarden die je ten allen tijden kan raadplegen op onze website. Al onze voorwaarden zijn van toepassing op het hele aanbod van ons als (online) winkel voor jou als consument.

  1. Prijzen en betalen

Wij plaatsen bij elk product een omschrijving, steeds zo nauwkeurig mogelijk. Elk product bevat de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten tenzij je voor een bedrag bestelt waarbij verzendkosten gratis worden aangeboden. In België is dit vanaf €75 en in Nederland vanaf €100.

Je kan betalen via: Bancontact/Mister Cash, iDEAL, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button, ING Home'Pay, en achteraf betaling.

Van zodra je een bestelling plaatst, ontvang je een orderbevestiging waarin wordt meegedeeld dat dit item zal worden ingepakt en verzonden naar het door jou opgegeven adres. Wanneer je een item bestelt, verdwijnt dit uit stock voor andere klanten en staat deze order op jouw naam. Als je de betaling nog niet hebt afgerond, heb je hiervoor 14 dagen de tijd. In de orderbevestiging zal het rekeningnummer mee worden vermeld. 

Elke klacht over een betaling dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur aan: By Avelien - Driehoek 79, 3920 Lommel of aan info@byavelien.be. 

  1. Verzending

Wij leveren in België, Nederland en Frankrijk. Bestellingen vanuit alle andere landen zullen niet worden geaccepteerd.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk gebeuren. Wij hanteren een maximum leveringstermijn van 5 werkdagen. Dit gaat doorgaans sneller maar in uitzonderlijke omstandigheden kan het eventueel langer duren.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Wanneer de consument zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar ons verzonden. Wij kunnen dit opnieuw verzenden maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald, ook al is de waarde van de bestelling hoger dan 75 euro. Een gratis verzending wordt slechts 1 keer aangeboden.

Tenzij anders omschreven, omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

By Avelien kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending.

Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen. 

  1. Bedenktijd en retourneer voorwaarden

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 20 dagen vanaf de dag die volgt op de levering (eerste aanbieding).

In dat geval moet je de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen. Je meldt jouw retour online aan via jouw persoonlijke account op onze website. Heb je nog geen account? Dan maak je snel hier een aan. Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 

De retourzending wordt door By Avelien gecontroleerd (zie retourbeleid). Na een geslaagde controle wordt het artikel aan jou terugbetaald. Je kan binnen de 2 weken een terugbetaling op jouw rekening verwachten. 

  1. Garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument By Avelien hiervan op de hoogte te stellen, binnen de 7 dagen volgend op de levering. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de consument. 

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.     

  1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

  1. Klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@byavelien.be. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Wij doen ons best om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Als er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen aan By Avelien te Driehoek 79 3920 Lommel of info@byavelien.be. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Als je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info.

  1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met By Avelien worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

  1. Disclaimer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij ons en bij derde personen. Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken. By Avelien maakt voor de meeste van de producten gebruikt van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door By Avelien.

Copyright alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen: By Avelien